: Šta svaki adolescent ima pravo da zna :

naslovna strana >> aktuelno - aktivnosti >> Šta svaki adolescent ima pravo da zna

 

Projekat “ Šta svaki adolescent ima pravo da zna”

Projekat participatorno-akcionog istraživanja “Šta svaki adolescent ima pravo da zna” deo je globalne inicijative UNICEF–a za stvaranje komunikacione strategije u prevenciji HIV/AIDS-a. Ovaj projekat podrazumeva aktivno učestvovanje mladih ljudi u aktivnostima koje se ticu njihovih prava i potreba, te su nosioci projekta aktivisti nevladinih organizacija: Omladina JAZAS-a, Prijatelji dece Srbije, Centar za razvoj i promociju humanih odnosa, Romski edukativni centar i Centar za dramu u edukaciji i umetnosti.

Prva faza projekta obavljena je u formi istraživanja koje je sproveo Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu zajedno sa mladim ljudima iz Omladine JAZAS-a i Beogradskog Crvenog krsta, a uz snažnu podršku Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije.

Na osnovu rezultata istraživanja definisane su aktivnosti koje ce se sprovoditi tokom ove godine.

Jedna od planiranih aktivnosti jeste postavljanje kutije za pitanja po sredjim stručnim školama i gimnazijama u Beogradu. U akciju je ukljuceno 10 srednjih stručnih skola i deset gimnazija.

U akciju je uključeno i trinaest učenika naše škole (drugog i treceg razreda) koji će nas obavestiti o svojim aktivnostima.

 

 

>> nazad na aktivnosti