: Lice biljke - moje lice :

naslovna strana >> aktuelno - aktivnosti >> Lice biljke - moje lice

 

Lice biljke – moje lice (pod pokroviteljstvom UNESCO-a).

Želimo da se  zajedno sa mladima podsetimo/proučimo kakav je to bio, i kakav je danas odnos "čovek – priroda", pre svega u ambijentu same prirode, tj. ambijentu gradske Botaničke bašte, a kroz artefakte i uz pomoć živih aktera različitih umetničkih disciplina koje taj ambivalentni i često paradoksalni odnos najbolje odslikavaju.

Projekat bi se sastojao iz 10 interaktivnih radionica baziranih na principima otvorene, aktivne nastave. Izvodio bi se na različitim mestima u gradskoj Botaničkoj bašti. Svakoj radionici prisustovalo bi 30 učenika, voditelji radionica i po jedan gost – učesnik, za odgovarajuću temu (poezija i njeni motivi drveća i bilja; umetnička slika, odnosno fotografija i predstavljanje prirode; priča o putovanju/selidbi različitih vrsta bilja po planeti, i to onog koje je prisutno u samoj bašti; priča o komponovanju muzike zvucima iz prirode, simbolika bilja i drveća u Bibliji...).

 
Nek se poseče to drvo,
kad tako zapoveda
moj Presvetli Gospodar;
ali kad dodju slavuji –
šta da im kažem?

(japanska haiku-pesma, oko 900. g.p.n.e)

Ciljevi projekta:

a) EDUKATIVNI: otkrivanje bogatog biljnog sveta Botaničke bašte i njeno prisustvo u umetnosti, kao večita inspiracija;

b) EMOCIONALNI: obogaćivanje sopstvenih osećanja učesnika, jer je susret sa prirodom u stvari susret sa samim sobom (otuda i naziv projekta) ;

c) RAZVOJNI  razvijanju svesti o "svepovezanosti" različitih segmenata pojavnog sveta ;

d) REVITALIZACIJA jednog dragocenog a zapostavljenog segmenta  gradskog organizma, kakav je Botanička bašta;

e) BOLJA SOCIJALIZACIJA učesnika i razvijanje svesti o važnosti njih kao pojedinaca u organizaciji kolektiva, odnosno bolje razumevanje sopstvene kreativne uloge u široj zajednici

Program pridružnih škola

 U program pridružnih škola uključeno je više od 5000 škola iz 154 zemlje. U nekim zemljama uključeno je preko   stotinu škola (Filipini–183, Tajland–102, Čad-100, Francuska-104, Italija-172, Španija-118, Argentina-110)

 Cilj programa pridružnih škola

-         Razvoj međunarodnog razumevanja kroz izučavanje istorije i kulture drugih naroda, izučavanje pitanja vezanih za životnu stredinu, poštovanje ljudskih prava i demokratije

-         Pridružne škole reprezentuju obrazovni sistem svoje zemlje i otvorene su za inovacije, eksperimente i brzo reagovanje na novoponuđene sadržaje.

 Naša škola je od ove školske godine uključena u UNESKOV  program pridružne škole. Projekat sa kojim smo konkurisali zove se LICE BILJKE – MOJE LICE, autori projekta su pedagog škole Sonja Žarković i profesorka srpskog jezika i književnosti Olgica Rajić.

 

>> nazad na aktuelno - aktivnosti