: Veronauka : Gađansko vaspitanje :

naslovna strana >> izborna nastava

Ovo je još uvek prošlogodišnja stranica.

Biće tu dok ne profunkcioniše SWT u potpunosti.

Veronauka:

Kako postaju plemeniti ljudi?

  Prošle godine  je u našu školu uveden nov fakultativni predmet - veronauka. Grupa od 60 učenika, koju vodi Branislav Marjanović, počela je da upoznaje i onaj drugi, lepši način življenja. Veronauka nije kao svaki drugi predmet, nego potraga za svetim tajnama i blagodetima života. To je i mesto i prostor na kome se, pre svega, prijatno osećate, gde možete da naučite mnogo toga, i da saznate nešto o čemu nikad niste ni sanjali. I tek tada, kad shvatite da je jednako dobro i primati i pružati, da svaki novi dan predstavlja čežnju za nečim svetlim i nedostižnim, onda polako otvarate vrata svog srca, upoznajete drugog sebe i osetite da ste na pravom putu. A pravi je put upravo vera, jer verom u dobrotu i čistotu ovog sveta, verujete u sebe, u ljude oko vas i gledate ih potpuno drugačijim očima.

  Živimo u vremenu kad je dobrote i plemenitosti jako malo na ovoj planeti, zato nam je vera jedina nada u bolje sutra.

 

Građansko vaspitanje:

  

  Obrazovanje za građansko društvo je jedan glavnih ciljeva demokratizacije reformi škole. Jedan od novih predmeta koji ima za cilj da primipremi građanina civilnog društva je građansko vaspitanje. Za ovaj predmet opredelilo se 19 učenika prvih razreda, a vodi ga pedagog škole Sonja Žarković. Interaktivnom metodom rada, uglavnom radioničarskim postupkom učenici savlađuju socijalne veštine života u zajednici, upoznaju se sa Konvencijom o dečijim pravima, postaju svesni postojanja svojih potreba, prava i odgovornosti, i uče se kako da u školi, kao zajednici učenika, profesora i roditelja,  sprovode lokalne akcije u cilju zaštite svojih prava. U anketi o stavovima učenika prema građanskom vaspitanju isticano je da je to jedini predmet koji ih ne opterećuje ni svojim sadržajima, niti metodama rada, da sve ono što nauče mogu odmah da primene u životu (i da se po tome razlikuje od svih drugih predmeta) i da bi želeli da nastave obuku iz tog predmeta.

>> nazad na početnu stranu