: IZBOR IZ ŠKOLSKOG PROGRAMA - CURICULLUM-a VI BEOGRADSKE GIMNAZIJE :

naslovna strana >> o školi >> IZBOR IZ ŠKOLSKOG PROGRAMA 

 

 

ŠKOLSKI PROGRAM

CURICULLUM

VI BEOGRADSKE GIMNAZIJE

ZA ŠKOLSKU 2002/2003. GODINU

(IZVOD)
 

 

Lična karta  škole

 

Do ove godine jedina gimnazija na opštini Zvezdara, svoj identitet gradi već 70 godina.

U raznim etapama razvoja pratili smo razvoj obrazovnog sistema u zemlji, dizajnirajući svoju različitost zahvaljujući posvećenim profesorima i učenicima škole. Danas ojačani i ohrabreni reformskim pravcima u našem društvu, pomognuti pravovremenim i podsticajnim programima koji su unapredili školsku praksu poslednjih godina, dočekujemo jubilej škole spremni da učestvujemo u promeni školskog sistema zahvaljujući pre svega kadrovskim kapacitetima:

-64 profesora, 3 magistra, 3 stručna saradnika;

-kontinuitetom u opremanju školskog prostora;

-profesionalizacijom uloge profesora (programi obuke, učešće u reformi nastavnih planova i programa);

-konsultativnim razgovorima u cilju uključivanja svih interesnih grupa u život škole:

-učešćem Saveta roditelja u profilisanju svih aspekata školskog života;

-uključivanjem učenika u procese planiranja, organizovanja i evaluacije školskih projekata, kao i

-podrškom i saradnjom Školskog odbora.

 

 

Školski razvojni tim

 

Školski razvojni tim je kroz učešće svih interesnih grupa pred sve nas postavio sledeće ciljeve:

-profesionalno usavršavanje profesora i stručnih saradnika;

-demokratizaciju odnosa profesora, učenika i roditelja;

-obavljanje obrazovnog procesa koji je usmeren na učenje i učenika, a ne na nastavni plan i program – u tom cilju podsticaćemo autonomiju profesora;

-u izboru nastavnog sadržaja, u planiranju oblika rada pristup u okviru jednog ili više nastavnih predmeta;

-obavljanje obrazovne prakse usmerene na ishode učenja i primenjivost znanja u svakodnevnom životu;

-opremanje škole kompletima za projektovanje računarske slike i računarima

-uspostavljanje informacionog sistema u školi;

-dizajniranje školskog kurikuluma projektima u čije su ostvarivanje uključene sve interesne grupe (učenici, roditelji,profesori i lokalna zajednica);

          -osnivanje školskog fonda u cilju podrške realizaciji svih projekata škole

 

 

Prioriteti u razvoju  škole

Iz konsultativnih razgovora rada stručnih tela, školskog odbora, potreba učenika i roditelja izdvojili smo sledeće prioritete:

 

 

1.Razvojni cilj – profesionalno usavršavanje nastavnika:

-obuka školskih timova za timski rad;

-obuka školskih timova za aktivnosti na razvoju školskog programa – kurikuluma;

-obuka profesora za primenu interaktivnih metoda i oblika rada;

-obuka profesora za preventivan i podsticajan rad sa učenicima – pedagoško-psihološko obrazovanje;

 

Kriterijumi uspeha:

 

-povećani broj zainteresovanih profesora za profesionalno usavršavanje;

-zainteresovanost i učešće interesnih grupa u životu škole;

-medijska prezentacija škole;

-evaluacija;

-akciona istraživanja u školi;

-vremenska artikulacija – školska 2002/2003. i dalje;

-nosioci aktivnosti: školski Razvojni tim i Komisija za stručno usavršavanje.

 

 

 2.Učešće u reformi nastavnih planova i programa

 Ciljevi:

-integrisan školski program u kome postoji horizontalna i vertikalna povezanost između različitih nastavnih predmeta a koji su povezani u šire obrazovne oblasti.

 

Zadaci:

-organizovanje obuke za školske timove;

-formiranje školskih timova;

-unapređivanje sadržaja, oblika i metoda rada.

 

Kriterijumi uspeha:

-zadovoljstvo učenika i roditelja nastavnom praksom;

-primena aktivnih metoda učenja;

-timski rad profesora različitih obrazovnih oblasti.

 

Evaluacija:

-sistematsko praćenje ishoda obrazovanja – saradnja sa nacionalnim centrom za evaluaciju;

-otvorenost škole – poseta časova (roditelja,učenika, JAVNOST U RADU);

-akciona istraživanja;

 

Vremenska artikulacija: školska 2002/2003.godina.

 

Nosilac aktivnosti - školski Razvojni tim.

 

 

3.Opremanje škole

 Ciljevi:

-savremeno opremljena škola u kojoj će učenici na savremen i očigledan način sticati znanja iz raličitih oblasti primenom kako klasičnih učila tako i savremenih tehnologija,

- škola u kojoj će učenici moći da se bave različitim sportovima za čime u njihovom uzrastu postoji velika potreba

-škola u kojoj će učenici biti bezbedni

 

Zadaci:

- popravka starih i nabavka novih učila (pre svega mobilnog kompleta za projektovanje računarske slike);

-obuka profesora za korišćenje savremenih informacionih tehnologija;

-nabavka sportskih rekvizita i opremanje terena;

-rekonstrukcija školskog dvorišta i fasade zgrade.

 

Kriterijumi uspeha:

-zadovoljstvo učenika i roditelja nastavnom praksom i kulturnim, umetničkim i sportskim životom u školi;

-očigledna nastava;

-timski rad profesora različitih obrazovnih oblasti;

-bezbednost učenika

 

Evaluacija:

-sistematsko praćenje ishoda obrazovanja;

-akciona istraživanja;

 

Vremenska artikulacija: školska 2002/2003.godina.

 

 

Učenici

 

 

O d e lj e nj e

 

Razred

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ukupno

I

31

30

31

30

30

30

30

30

30

272

II

33

36

37

33

36

33

33

32

33

306

III

36

36

34

33

34

35

31

26

31

296

IV

40

41

35

35

34

31

30

36

30

312

 

 

 

Škola ima ukupno 1186 učenika.

 
 

Ekskurzije

Na osnovu iskustva o realizaciji ekskurzija u prethodnom periodu a imajući u vidu potrebu da se unapredi vaspitna i edukativna uloga ekskurzija predlažemo moguće pravce ekskurzija:

 

Razred, pravac ekskurzije i vreme

I Tragom značajnih događaja srpske istorije: Mišar, Cer, Tara, Takovo

11. - 12. 10. 2002.

II Upoznajmo Vojvodinu: Novi Sad, Čelarevo, Sombor, Subotica

10. - 12. 10. 2002.

III Negovanje istorije srba u Južnoj Ugarskoj: Pešta, Budim, Sentandreja i pravoslavna opština u Budimpešti

8. –11. 10. 2002.

IV Antička Grčka: Solun, Termopil, Atina, Akropolj, Korint, Epidaurus, Mikena, Olimpija, Delfi, Meteori

6. –13. 10. 2002.

 

 

Razredne starešine

 

R.br.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

 

Odeljenje

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

II1

II2

II3

II4

II5

II6

II7

II8

II9

III1

III2

III3

III4

III5

III6

III7

III8

III9

IV1

IV2

IV3

IV4

IV5

IV6

IV7

IV8

IV9

 

Prezime i ime

Plazibat Sandra

Pantić Sonja

Batinić Svetlana

Kažić Jasminka

Antanasijević Bojana

Stojanović Predrag

Joković Ana

Bajić Slavka

Pavlović Ljiljana

Pavlović Ljiljana

Paraušić Vesna

Čolaković-Jovanović Vesna

Rodić Ljiljana

Lazović Suzana

Vitomir Darinka

Dabić Nataša

Branković Dragana

Marković Snežana

Perić Jasna

Plasonja Ivana

Baković Svetlana

Šimunić Danijela

Jankov Jovan

Milutinović Dobrila

Kalinić Slavica

Vasiljević-Levi Olivera

Rajić Olgica

Ekmedžić Milka

Krečković Tamara

Đolić Suzana

Ivančević Stojanka

Štulović Dušanka

Pudar Gordana

Mrgić Ruža

Ademović Aleksandra

Vujisić Ljiljana

 

Zvanje

prof.engleskog j.

prof.francus.jez.

prof.nemačkog jez.

prof.biologije

prof.hemije

prof.geografije

prof.matematike

prof.matematike

prof.fizike

prof.istorije

prof.biologije

prof.srpskog jez.

prof.fizika

prof.matematike

prof.srpskog jez.

prof.mat. i infor.

prof.hemije

prof. rač. i inf.

prof.geografije

prof.muzičke kult.

prof.latinskog jez.

prof.srpskog jez.

prof.matematike

prof.hemije

prof.biologije

prof.srpskog jez.

prof.srpskog jez.

prof.istorija

prof.srpskog jez.

prof.istorija

prof.matematike

prof.ruskog jez.

prof.geografije

prof.biologije

prof.engleskog jez.

prof.hemije

 

 

Školski razvojni tim čine sledeći profesori-ke, roditelj i učenik škole:

1.        Krstić Predrag

2.        Kožović Dragana

3.        Pavlović Ljiljana

4.        Ademović Aleksandra

5.        Marković Snežana

6.        Krečković Tamara

7.        Perić Jasna

8.        Plasonja Ivana

9.        Žarković Sonja

10.      Živanić Ljilja

11.      Gabor Mesaroš – roditelj i član Školskog odbora

13.      Labus Marko - učenik

 

Aktivi

R.br.

Naziv aktiva

Prezime i ime rukovodioca aktiva

1.

Aktiv srpskog jezika

prof. Vasiljević-Levi Olivera

2.

Aktiv matematike i računarstva

prof. Jankov Jovan

3.

Aktiv stranih jezika

prof. Radović Vesna

4.

Aktiv filozofije, socijologije, ustav i prava građana

prof. Krstić Predrag

5.

Aktiv istorije

prof. Ekmedžić Milka

6.

Aktiv geografije

prof. Pudar Gordana

7.

Aktiv fizike

prof. Tomić Aleksandar

8.

Aktiv hemije

prof. Milutinović Dobrila

9.

Aktiv biologije

prof. Kažić Jasminka

10.

Aktiv umetnosti

prof. Plasonja Ivana

11.

Aktiv fizičkog vaspitanja

prof. Repić-Ćujić Vesna

 

 

 

 

 

 

 

 

Stalne komisije

R.br.

Naziv komisije

Članovi

1.

Saradnja sa roditeljima

Mrgić Ruža , Kožović Dragana

2.

Ekskurzije učenika

Aktiv istorije i geografije

3.

Unapređivanje rada i stručno usavršavanje

Rukovodioci aktiva

4.

Saradnja sa lokalnom zajednicom

Pavlović Ljiljana, Đolić Suzana, Plasonja Ivana, predstavnik SO Zvezdara

5.

Praćenje ostvarivanja godišnjeg programa rada

Ekmedžić Milka

6.

Vođenje pedagoške dokumentacije i analitički rad

Baković Svetlana, Dabić Nataša i Bašić Ljudmila

7.

Komisija za vaspitni i zdravstveni rad

Rukovodioci razrednih veća i predstavnici učenika

8.

Stalni članovi komisija

Direktor, pomoćnik direktora i pedagog škole

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručna usavršavanja

         S obzirom na potrebe i zahteve Razvojnog programa škole i reformskih pravaca obrazovnog sistema, a imajući u vidu kvalitet bazičnog obrazovanja u pogledu pedagoško-psihološke obučenosti, analiza profesionalnog razvoja i napredovanja profesora i stručnih saradnika iz Kataloga programa za stručno usavršavanje (Ministarstvo prosvete i sporta), Komisija za stručno usavršavanje predložila je sledeće programe:

 

NAZIV PROGRAMA I AUTORi:

 

VIŠEFRONATALNI OBLIK NASTAVE - NOVA ŠKOLA PETRA SAVIĆA     Drinka Savić-Guteša

AKTIVNO UČENjE      dr.Iva Ivić

Seminari za novi kurikulum           Tim za razvoj školskog programa

UČIONICA DOBRE VOLjE: Program za podršku

nenasilnim tehnikama rešavanja sukoba     dr. Tinde Kovač-Cerović, dr.Ana Pešikan, Slobodanka Antić

 

Napredovanja

 U cilju napredovanja profesora i stručnih saradnika, a imajući u vidu izuzetan profesionalni razvoj pojedinih profesora i saradnika predviđeno da kroz sistem napredovanja  jačamo motivaciju, povećamo kvalitet rada i statusno i finansijski vrednujemo postignuća naših profesora.                              

 

Savet roditelja 

Sadržaj rada

Vreme realizacije

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE

 

Dizajniranje razvojnog plana škole

VIII, IX

PRAĆENJE OBRAZOVNOG RADA

 

Razmatranje Školskog programa

IX

Izveštaj o radu škole

I, IV, VI

Izveštaj o ekskurzijama

 

IZBORNI ŠKOLSKI PROGRAM

 

Učešće u izradi i realizaciji projekata škole

cele godine

OPREMANJE ŠKOLE

 

Učešće u nabavci nastavnih sredstava

 

 

 

 

 

 

 

 

>> nazad na početnu stranu